Základy bezpečného zacházení při obsluze elektropřevodovky

elektropřevodovka

Elektropřevodovky jsou pro svoji oblíbenost stále častější volbou ze strany majitelů průmyslových provozů. Spojují v sobě vysokou efektivitu, cenovou dostupnost a v neposlední řadě i spolehlivost. Připravili jsme pro vás krátký přehled zásad, díky kterým bude obsluha elektropřevodovky bezpečná a přitom dosáhnete její maximální využitelnost.

Na co nezapomenout při obsluze elektropřevodovky?

› Před používáním elektropřevodovky je základním předpokladem pro celkovou bezpečnost správná montáž. Elektropřevodovky musí být umístěna na pevném rovném povrchu a důrazně se doporučuje, aby její instalaci prováděla adekvátně zaškolená osoba. Před montáží je třeba elektropřevodovky důkladně zkontrolovat, zejména těsnost jednotlivých částí, vnější kryty a také pohyblivé součásti a stav vinutí.

› Po montáži se přesvědčte zda je umístění elektropřevodovky stabilní a nedochází k vibracím. Při zkušebním provozu, kterou začněte postupným zvyšováním zátěže, si také všímejte, zda elektropřevodovky není příliš hlučná. Pravidelně kontrolujte obsah maziv a stav těsnění.elektropřevodovka

Elektropřevodovka a jeji základem bezpečné obsluhy, je vždy postupovat v souladu s pokyny výrobce, které naleznete v návodu. Elektropřevodovky nepřetěžujte a neprovozujte v nevhodném prostředí. Nevhodné prostředí je například prostředí s vysokou vlhkostí, prašností nebo s příliš vysokou či nízkou teplotou okolí. V případě potřeby provozu elektropřevodovky v prostředí s náročnými podmínkami, je elektropřevodovky třeba náležitě upravit.

Jak je to s obsluhou šnekové převodovky?

elektropřevodovky
Šneková převodovka

› Šneková převodovka patří mezi velmi často využívaný typ zařízení a proto ho v tomto shrnutí nemůžeme vynechat.

› Před obsluhováním šnekové převodovky také platí, že je třeba si důkladně prostudovat všechny pokyny výrobce. Šneková převodovka může být náchylná na přehřívání, je proto důležité udržovat její části čisté. Stejně platí, že je třeba kontrolovat mazání a odstraňovat prachové částice, které by v budoucnu mohly způsobovat přehřívání a ztíženou provoz převodovky. Důrazně zároveň nedoporučujeme jakékoli přetěžování šnekové převodovky.


Pokud odpovědi na své otázky týkající se elektropřevodovky nebo šnekovou převodovkou nenajdete v návodu k obsluze, neváhejte se obrátit na náš odborný team https://elektromotory-vybo.cz/.

You Might Also Like